Lab

Gourmetcompagniet har høy fokus på mattrygghet

For oss er det en selvfølge at maten vi produserer skal holde høyeste kvalitet og være helsemessig trygg. Alle våre ansatte får en grundig, faglig hygieneopplæring. Dette innbefatter personlig hygiene og næringsmiddelhygiene, noe som er et klart definert kvalitetskrav hos oss.

HACCP - Hazard Analytic Critical Control Points
Gode rutiner og et velfungerende IK-mat med HACCP-systemet, er for oss en forutsetning for å kunne produsere trygg mat.

Haccp er et internationalt anerkjent system for fareanalyse og risikovurdering innenfor næringsmiddelindustrien. Ved bruk av Haccp kan farer for forbrukers helse påvises og vurderes på en systematisk måte. Haccp fokuserer på de enkelte prosesstrinn i næringsmiddelproduksjonen, fra råvarer til ferdig produkt, hvor vurdering og hensyntagende av de biologiske, kjemiske og fysiske farer for forbrukeren som introduseres eller oppstår i et enkelt produksjonstrinn. Haccp er en grunnstein i flere kvalitetssystemer for næringsmiddelproduksjoner, og finner også sin anvendelse i den europeiske matloven.

 

TQM - Total Quality Management
Råvaren er gunnlaget for ethvert vellykket  måltid. Kvaliteten på de råvarene vi benytter er noe av det viktigste for å kunne produsere både god, trygg og velsmakende mat.

For å kunne være en høykvalitetsleverandør må vi derfor ha en høy kvalitet på råvarene vi benytter. Kravene til våre leverandører er derfor like strenge.

Total kvalitetsledelse (TQM), et elektronisk kvalitetssystem, med dokumentstyring som støtter prosesstandarder inngår derfor i Gourmetcompagniets kvalitetsfokus.

Avviksbehandling som har høy fokus på kvalitet, og hvor en risikovurdering gjør det mulig å vurdere konsekvensene av en hendelse, gir oss den tryggheten vi alltid etterstreber.