Lab

ISO sertifisert, HACCP og TQM

GourmetCompagniet har sertifisering og rutiner som går utenpå de nasjonale krav for næringsmiddelindustrien. For oss er det en selvfølge at maten vi produserer skal holde høyeste kvalitet og være helsemessig trygg. Alle våre ansatte får en grundig, faglig hygieneopplæring. Dette innbefatter personlig hygiene og næringsmiddelhygiene, noe som er et klart definert kvalitetskrav hos oss.

 

FSSC 22000 (Food Safety System Certification)

FSSC 22000 er en sertifisering for trygg mat basert på de internasjonale og anerkjente standardene ISO 22000 og ISO 22002-1.

Sertifisering bygger på et solid rammeverk for styringssystemet, en robust metodikk for fareanalyse og risikohåndtering basert på HACCP-prinsippene og et system for forbedring av effektiviteten og virkningen av trygg mat systemet. Den oppfyller kravene til programmene for grunnforutsetningene som skal støtte styringen med trygg mat i produksjonsleddet i forsyningskjeden.

HACCP - Hazard Analytic Critical Control Points
Haccp er et internationalt anerkjent system for fareanalyse og risikovurdering innenfor næringsmiddelindustrien. Ved bruk av Haccp kan farer for forbrukers helse påvises og vurderes på en systematisk måte. Haccp fokuserer på de enkelte prosesstrinn i næringsmiddelproduksjonen, fra råvarer til ferdig produkt, hvor vurdering og hensyntagende av de biologiske, kjemiske og fysiske farer for forbrukeren som introduseres eller oppstår i et enkelt produksjonstrinn. Haccp er en grunnstein i flere kvalitetssystemer for næringsmiddelproduksjoner, og finner også sin anvendelse i den europeiske matloven.

TQM - Total Quality Management
Råvaren er gunnlaget for ethvert vellykket  måltid. Kvaliteten på de råvarene vi benytter er noe av det viktigste for å kunne produsere både god, trygg og velsmakende mat.

For å kunne være en høykvalitetsleverandør må vi derfor ha en høy kvalitet på råvarene vi benytter. Kravene til våre leverandører er derfor like strenge.

Total kvalitetsledelse (TQM), et elektronisk kvalitetssystem, med dokumentstyring som støtter prosesstandarder inngår derfor i Gourmetcompagniets kvalitetsfokus.

Avviksbehandling som har høy fokus på kvalitet, og hvor en risikovurdering gjør det mulig å vurdere konsekvensene av en hendelse, gir oss den tryggheten vi alltid etterstreber.

Klikk på bildet for å se større versjon av vårt ISO sertifikat