NyRaavare

Råvarene er grunnlaget for ethvert vellykket måltid

De grunnleggende krav vi stiller til oss selv med kreativ kvalitet i alle ledd, fra produktutvikling til råvarevalg og produksjon sammenholdt med  evnen til praktisk gjennomføring tror vi er avgjørende for valg av oss som samarbeidspartner.
Derfor er det særlig viktig at våre leverandører av råvarer blir involvert i dette, slik at de er bevist og påtar seg ansvaret for til enhver tid å levere den kvaliteten på råvaren som er avtalt og kreves for å fremstille det ferdige produktet. Det blir fortløpende tatt sensoriske og bakteriologiske prøver av råvarene som kommer til oss.