Lab

Våre tiltak mot koronaviruset

Fra og med fredag 13. mars har Gourmetcompagniet AS valgt å flytte våre administrative medarbeidere til hjemmekontor.

I tillegg innstiller vi reisevirksomhet og begrenser fysiske møter både internt og eksternt til et absolutt minimum.

Vi ønsker ikke å bære eventuell smitte verken ut til andre eller inn til våre egne folk. Ved å agere på denne måte nå, så håper vi at vi sørger for at færrest mulig av våre medarbeidere blir smittet dersom noen av oss skulle være blant de uheldige.

Vi jobber med næringsmidler og produksjon av dette. Ved smitte så vil vår produksjon bli påvirket, og derigjennom med redusert effektivitet. Vi vil så langt det lar seg gjøre opprettholde fokus som leverandør, men kan dessverre, dersom situasjonen blir forverret, måtte redusere antall varelinjer underveis.

En viktig del av vår hverdag er å jobbe tett sammen med mennesker, både internt og ute hos kundene våre. Denne delen av jobben vår blir dessverre litt annerledes en periode nå.

Vi ønsker alle våre kunder, ansatte, leverandører og alle andre lykke til i en utfordrende tid som ligger fremfor oss.